Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /var/www/html/colaboratorioic.org/wp-includes/formatting.php on line 3506

Manifest

La innovació ciutadana, una oportunitat per a un món en transició

La Innovació Ciutadana (IC) és clau per a trobar col·lectivament camins diferents, creatius i il·lusionants amb els quals abordar de manera positiva les transformacions i transicions que tenim per davant. Però, per a desplegar tota la seua potència, necessitem que tinga més presència en l’agenda pública i institucional, que siga més visible i reconeguda i que augmente la seua base social.
Amb aquest objectiu, des del Colaboratorio IC proposem una sèrie de mesures per a promoure la innovació ciutadana. I fem una crida a sumar-te per a aconseguir-ho, amb la teua signatura, ajudant a moure-ho i participant en diferents trobades i grups de treball.

 

Vivim temps de canvis i incertesa. Els desafiaments que tenim per davant, per la seua dimensió, complexitat i/o emergència, desborden els habituals sistemes institucionals, tecnocientífics i de mercat. Afrontem unes transformacions i transicions ineludibles en tots els àmbits de la vida, que, més enllà de les formes clàssiques d’organització social, requereixen maneres noves de relacionar-nos, de conviure i de produir en comú. Necessitem respostes positives i il·lusionants que siguen fruit de la intel·ligència col·lectiva, de la col·laboració entre agents de diferents tipus i sectors i de la mescla de coneixements, capacitats i experiències diverses.

Davant d’això, la Innovació Ciutadana s’hi presenta com una gran oportunitat. Sorgeix de la implicació activa de la societat civil, de les persones i comunitats afectades i interessades en cada desafiament, per a la coproducció de respostes significatives, creatives i adaptades a les seues necessitats i a la realitat de cada territori. Una forma d’innovació que es basa a experimentar col·lectivament solucions, en tota mena de formats (serveis, productes, processos, polítiques…), que milloren la vida i l’entorn. Propostes que, si funcionen, puguen desenvolupar-se també a una escala més gran i/o transferir-se a altres entorns. A més, la IC es complementa, s’enriqueix i es reforça de manera oberta i transversal amb la participació democràtica, així com amb altres formes d’innovació en àmbits tan diversos com l’acció social, el medi ambient, la salut, l’educació, la cultura, l’economia o la tecnologia.

La Innovació Ciutadana fa ja temps que està madurant, s’ha estés i, en la seua multiplicitat de formes i d’expressions, no para de demostrar la seua capacitat i eficàcia per a identificar reptes i escometre’ls. Però és necessari que la IC trenque el seu sostre de cristall, deixe de ser percebuda com la resposta a moments excepcionals i d’emergència i passe a entendre’s i estendre’s com una pràctica continuada i integrada en el dia a dia, tant dins com fora de les institucions.

Per això, estem en un moment determinant en el qual cal que la Innovació Ciutadana desplegue tot el seu potencial, que siga més visible i reconeguda i augmente la seua base social. És important que la IC tinga més presència en l’agenda pública i institucional i que, al mateix temps, estiga més prop de la societat civil, de les seues problemàtiques, de les seues necessitats i dels seus projectes de vida.

I, amb aquest propòsit, fem un manifest i proposem una sèrie de línies d’actuació prioritàries:

 1. Contribuir a una millor articulació i sosteniment de l’ecosistema d’innovació ciutadana. Promoure les relacions entre les diferents tipologies d’agents a diferents escales territorials i competencials. Establir una governança col·laborativa i distribuïda de l’ecosistema, que possibilite diferents formes de participació i nivells d’implicació.
  Manifiesto IC — 1
 2. Visibilitzar, connectar i mobilitzar la multiplicitat d’agents de l’ecosistema, atenent la diversitat i complementarietat d’àmbits d’actuació i perfils (ciutadania organitzada i no organitzada / administració pública / centres d’educació i investigació / empreses i professionals). Cultivar diàlegs, relacions significatives, aliances transversals i processos de col·laboració, en claus de confiança, reconeixement i reciprocitat.
  Manifiesto IC — 2
 3. Acostar la Innovació Ciutadana a la societat en general, buscant grups d’interés i públics específics. Destacar la capacitat socialment transformadora i cohesionadora de la IC i implicar, en la seua visibilització, mitjans de comunicació, institucions, agents socials, empreses, etc. Donar a conéixer exemples pràctics que resulten il·lustratius i motivadors i que ajuden a reconéixer-se dins d’aquest marc a agents que habitualment no s’identifiquen com a part d’aquest.
  Manifiesto IC — 3
 4. Incorporar la Innovació Ciutadana a les polítiques públiques de manera transversal, amb estratègies, plans i mesures concrets. Combinar-la amb altres formes d’innovació com la social, l’oberta, la pública, la cultural o la digital. I aconseguir que es reconega la seua especificitat dins dels sistemes de ciència, tecnologia i innovació com un concepte molt més ampli que la ciència ciutadana.
  Manifiesto IC — 4
 5. Potenciar la proliferació de laboratoris de tipologia diversa, com a infraestructures híbrides clau per al desenvolupament de la innovació ciutadana i l’articulació del seu ecosistema. Enfortir la seua funció com a espais clau per a la investigació i la innovació, per a aprendre a participar, a experimentar i a coproduir. Visibilitzar el valor d’aquests com a llocs de referència, trobada i relació, com a catalitzadors de processos i mediacions, facilitadors de metodologies o amplificadors i divulgadors dels resultats.
  Manifiesto IC — 5
 6. Promoure una xarxa distribuïda i federada de laboratoris i altres agents intermedis que servisquen com a nodes connectors de l’ecosistema, desenvolupen accions conjuntes i entretixen relacions tant a escala local (en barris, pobles i ciutats), com regional, estatal i internacional. Combinar laboratoris i agents més especialitzats i referencials, amb uns altres més de proximitat, lligats a realitats, temàtiques i/o comunitats concretes en biblioteques, centres culturals i comunitaris, escoles i universitats, ambulatoris, telecentres, oficines d’ocupació, poliesportius, etc.
  Manifiesto IC — 6
 7. Impulsar la coproducció i la utilització compartida d’infraestructures, eines, metodologies i recursos comuns, sobre la base de les lògiques del coneixement i les tecnologies lliures i obertes. Dur a terme programes de formació i acompanyament que afavorisquen el desenvolupament sobirà de les persones i les comunitats i que faciliten la col·laboració en xarxa.
  Manifiesto IC — 7
 8. Donar suport al desenvolupament de projectes concrets de manera col·laborativa, coproduïts entre agents diversos i adaptats als diferents contextos. Treballar en reptes comuns, responent a projectes vitals i necessitats específiques, connectant problemàtiques i/o agendes locals amb marcs institucionals macro, com pot ser l’Agenda 2030 i els ODS.
  Manifiesto IC — 8
 9. Introduir la Innovació Ciutadana en el sistema educatiu amb un itinerari evolutiu des de Primària a la universitat i al llarg de la vida, per al desenvolupament de competències transversals i la formació d’agents de canvi. Desenvolupar programes i/o assignatures que combinen aprenentatge i pràctica, en què es duguen a terme investigacions i projectes connectats amb reptes i comunitats concretes.
  Manifiesto IC — 9
 10. Desenvolupar un marc professional qualificat entorn de la Innovació Ciutadana, sobre la base d’un conjunt de competències facilitadores de relacions, processos i projectes. Identificar perfils professionals i desenvolupar programes i continguts formatius que permeten adquirir les habilitats tècniques, metodològiques i personals necessàries.
  Manifiesto IC — 10
 11. Comprometre’s en la renovació, la transformació i l’enfortiment del sistema públic. Avançar cap a institucions més obertes, empàtiques, facilitadores i en xarxa. Donar suport a l’experimentació de formes noves de governança, participació i col·laboració publicosocial. I fer-ho amb la incorporació del personal públic com a agents clau de l’ecosistema d’innovació.
  Manifiesto IC — 11
 12. Definir un sistema d’avaluació de referència des d’uns principis i indicadors coincidents amb la Innovació Ciutadana. Un sistema que permeta tant mesurar l’impacte i retre comptes com facilitar l’anàlisi comparativa, així com contribuir a la millora contínua del mateix ecosistema, dels seus agents i les innovacions proposades. I que aquest sistema metodològic puga incorporar-se o complemente l’avaluació en altres àmbits.
  Manifiesto IC — 12

Aquesto MANIFEST! la llancem des del Colaboratorio IC, un espai col·lectiu de trobada, connexió i acció, format per un conjunt plural i divers d’agents compromesos a situar la Innovació Ciutadana en l’agenda pública i institucional, així com a articular el seu ecosistema des de la transversalitat.

Per a aconseguir-ho, busquem la implicació de més agents relacionats de diferents maneres amb la innovació ciutadana, així com de les institucions i entitats amb responsabilitats i competències directes en innovació.

Et convidem a fer costat a aquest moviment i signar la MANIFEST! També et demanem que la compartisques en els teus cercles i xarxes de confiança. A més, si vols fer un pas més, pots sumar-te a les trobades i els grups de treball per a avançar en la consecució dels diferents objectius.

Manifest

La Innovació Ciutadana (IC) és important
per a resoldre els problemes del nostre dia a dia

El món està canviant molt i molt ràpid.
Cada vegada hi ha més problemes i reptes que hem de superar.
I moltes vegades, les solucions de les institucions o el mercat
no són suficients ni aconsegueixen resoldre les coses.
Per a adaptar-nos a aquests canvis,
és necessari buscar solucions noves i creatives als reptes que tenim.
Noves idees i projectes que milloren les nostres vides,
pensades per les pròpies protagonistes, per la gent com tu.
Això es diu Innovació Ciutadana (IC).

Tu eres qui millor coneix els teus problemes,
però tu sola no pots solucionar-los.
Per això, hem de col·laborar amb altres persones.
Totes hem d’organitzar-nos i pensar juntes.
Així podrem també cuidar millor de la naturalesa, la salut,
l’educació, la cultura o l’economia.

Ja sabem que quan la gent s’organitza
aconsegueix millors solucions:
recordes la gent que cosia mascaretes a casa
al principi de la pandèmia?
o la gent jove que feia la compra
perquè les seues veïnes majors no hagueren d’eixir?
Perquè això és IC.
Però la IC no ha d’aparéixer només quan hi ha una emergència.
Hem de treballar perquè siga present
en la nostra vida diària i en tota la societat.

Per a aconseguir-ho fa falta que la gent conega la IC,
que les administracions la secunden,
que siga capaç de donar respostes reals a les necessitats que tenim.
Per això, des de Colaboratorio IC fem aquest manifest.
Volem que la IC cresca i es popularitze
i per a això proposem aquestes mesures:

 1. Que cada vegada més gent conega i done suport a la IC
  i trobe maneres de col·laborar en ella.
  Manifiesto IC — 1
 2. Que totes les que treballen per la IC puguen comunicar-se:
  persones, administracions, empreses o centres d’educació i recerca.
  Manifiesto IC — 2
 3. Que la televisió, les ràdios, la premsa i les xarxes socials parlen de la IC, perquè arribe a tothom.
  Manifiesto IC — 3
 4. Que des de les institucions s’ajude a la IC perquè puga créixer.
  Manifiesto IC — 4
 5. Crear espais perquè la gent compartisca idees i projectes,
  perquè puguen aprendre més sobre IC i treballar juntes en noves propostes.
  Manifiesto IC — 5
 6. Que tots aquests espais estiguen en contacte
  i funcionen com una xarxa que treballa en diferents llocs.
  Manifiesto IC — 6
 7. Que tots els que treballen en IC compartisquen el que tenen i el que saben, de manera lliure i gratuïta.
  Manifiesto IC — 7
 8. Desenvolupar projectes que donen resposta a grans problemes.
  com el canvi climàtic, la pobresa o altres Objectius de Desenvolupament Sostenible.
  Manifiesto IC — 8
 9. Que en els col·legis, instituts i universitats
  s’explique i s’ensenye què és la IC i com funciona.
  Manifiesto IC — 9
 10. Crear programes de formació en IC,
  perquè hi haja bons professionals en aquest àmbit.
  Manifiesto IC — 10
 11. Que des de la IC es col·laborarà amb les institucions
  perquè juntes construïm uns serveis públics millors.
  Manifiesto IC — 11
 12. Pensar una manera de valorar els projectes de IC,
  d’una forma clara i transparent,
  per a mesurar quant milloren la vida de la gent.
  Manifiesto IC — 12

Des de Colaboratorio IC creiem que tot això és important
per a construir juntes una societat millor.
Per això et demanem que ferms aquest manifest
i que ens ajudes a fer-ho arribar a altres persones com tu.
I a més, si vols fer un pas més,
pots subscriure’t al nostre butlletí i sumar-te a la comunitat del Colaboratorio IC.

Ens ajudes amb la teua signatura?
JUNTES SOM MÉS FORTES!

Aquesta versió del manifest en Llenguatge Clar s’ha realitzat gràcies a la col·laboració de Lectura Fàcil Euskadi i ComunicaTech.

Nombre y apellidosEntidad
Adolfo Chautón Pérez
CooperativaActyva_ICosistemas
Adrià Prats Romeu
Adrian Smith
Science Policy Research Unit, University of Sussex
Ainoa Boyd Arregui
Alberto Flores
Makea tu vida
Alexandra Libânio
Estação Cooperativa
Ana Viñals Blanco
Podemos Bilbao
Angel Navarro
Las Naves
Arantza Mariskal Balerdi
Medialab Tabakalera
Artur Serra
i2cat
Asier Amezaga
Komuniatik
Asier Gallastegi Fullaondo
Beatriz Fadón Junyent
Ecocomedores Extremadura. Alianza para una alimentación escolar saludable y sostenible
Bernardino David Rodríguez Espino
Gabinete de Asistencia Técnica en materia de Participación Ciudadana a gobiernos municipales de Gran Canaria (GAT), un proyecto de colaboración entre el Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas y la Dirección General de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria
BoraBeirã
PlanetaAlecrim Associação
Carlos Oliván Villobas
Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto - LAAAB
Carmen Oviedo Cueva
Pedagogías Invisibles
Carpe
Daniel Llamas
Macedonia
David Gateu Valls
Vallsgenera
David Mingorance Puga
AIDI
David Pello Gonzalez
Diego Gracia
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (Ministerio de Cultura y Deporte, España)
Diego López-de-Ipiña González-de-Artaza
Universidad de Deusto
ELENA POLO RAIGÓN
Empar Polo
Citilab
Eva Gómez
i2cat
FERMIN CEREZO PECO
Florencia De Los Santos
Francisco Paredes
Asociación Civil Espacio Paternal Arte y Cultura
Gorka Rodríguez Olea
Urbanbat
Gynna Millan
Universidad del Valle
Ibai Zabaleta
Tabakalera
Inaki Lazaro
Infolagun
Iranzu Guijarro Plaza
ColaBoraBora
Irene Reig Alberola
CARPE
Ixone Artetxe
J.Ignasi
CTTI
Javier Arteaga
Feeling
Javier Ibáñez Martínez
Las Naves
Javier Ratonlab
Javier Roche Martínez
Harinera ZGZ
Jordi Colobrans Delgado
Fundació i2CAT
Jorge Benet
Josep Marés i Subirà
adhoc cultura
Juan
Artefacto diseño
Juan García Única
Uguburú. Seminario de Literatura Infantil y Juvenil en la UGR / Universidad de Granada
JUAN LAZARO GARCÍA
ARTE_FACTO DISEÑO
Kani Cubo
LAAAB
Karina Rocha Currás
lareira social
Klaudia Alvarez Nogales
Adab1ts
Laia Sánchez
Citilab
Laura Peredo
Espacio Odisea
Laurita Siles
Mutur Beltz
Leire Cano
Medialab-Tabakalera (Ereiten)
Liliana Arroyo Moliner
Lola Montejo Cunilleras
Tésera Mediació
Lourdes Mirón
Jovesólides
luis Pradilla
Maje Reig
CARPE
Marcos García
María Campos
María Lozano
Mariana Salgado
Diseño y diáspora podcast
Marianna Martinez Alfaro
Circular Society Labs
Marianna Martinez Alfaro
circular society labs
Matías Verderau del Río
Lichen Innovación Social
Mauro Gil-Fournier
Arquitecturas Afectivas
Montse Lara Suriol
Biblioteca Municipal de Cervelló
MORA EFRON
Natascha Wahlberg Macías
Social Climate S.COOP.AND
Òscar Martínez Ciuró
MakerConvent
Patricia Horrillo Guerra
Wikiesfera
Paula
coboi
RAQUEL
DT EDUCACIÓN
Ricardo Antón Troyas
ColaBoraBora
Rubén Domínguez
Sara Anes Sanz
Serafín Huertas Alcalá
SONIA PRIETO GONZÁLEZ
eCivis, asociación para la promoción de la ciudadanía activa
Stephanie García
Papelería urbana
Susana Moliner
GRIGRI
Teresa Jular Pérez-Alfaro
xli design+thinking
Tomas Guido
#plantauno-transit projectes
Toñi Caro González
i2Cat
Toñi Caro González
eohforgood
Victoria Pellicer Sifres
Las Naves

¿Nos ayudas con tu firma? ¡Juntas somos más fuertes!

* Dato obligatorio.
• Campo visible públicamente en la web y otras publicaciones.
• Campo de uso interno no visible públicamente o utilizado de forma agregada o para realizar filtrados de búsqueda.
Campo no visible públicamente.
Campo no visible públicamente.
Campo no visible públicamente.
Campo no visible públicamente.
Campo no visible públicamente.

Suscríbete a nuestro boletín