Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /var/www/html/colaboratorioic.org/wp-includes/formatting.php on line 3506

Som

D’on venim?

El Colaboratorio IC sorgeix de la trobada I SI ENS ENXARCIEM? celebrada a finals d’abril de 2020, en ple confinament per la COVID-19, en el marc del projecte “Frena la corba”, per a reflexionar sobre com promoure i articular l’ecosistema d’innovació ciutadana.

Aquesta trobada va estar promoguda inicialment per Laia Sánchez (Citilab), Ricardo Antón (ColaBoraBora / Wikitoki), Javier Ibáñez (Las Naves), Ibai Zabaleta (Hirikilabs / Tabakalera), Alberto Flores (Makea Tu Vida), Adrián de Miguel i Marcos García (Medialab Prado), Adolfo Chautón i Josian Llorente. Va implicar més de 150 persones (professionals, mediadores, activistes, investigadores, etc. principalment de l’àmbit estatal i també llatinoamericà). De les converses, dels intercanvis i els aprenentatges que allí es van produir va sorgir aquesta publicació-informe que usem com a codi font i full de ruta. Pots conéixer els passos que es van fent en aquesta línia del temps.

Ser comunitat

El Colaboratorio IC va nàixer amb esperit de continuïtat, amb la intenció de mantindre’s actiu el temps que siga necessari per a aconseguir que la innovació ciutadana i els seus agents es visibilitzen, s’articulen i es consoliden com una part vital del sistema d’innovació.

Per a això és fonamental generar un sentit i un sentiment de comunitat, amb l’interés per la Innovació Ciutadana com a comú denominador. Una comunitat, que és la base del Colaboratorio IC, composta per agents diversos i complementaris, de qualsevol dimensió, àmbit d’activitat o tipologia (societat civil / administració pública / centres de coneixement i investigació / empreses i professionals). Agents que vulguen cultivar relacions significatives i aliances transversals (disciplinares, competencials, territorials), des de la confiança, el reconeixement i la reciprocitat, de forma tan corresponsable com proporcional, fugint de lògiques extractivistes.

A més d’una àmplia i diversa comunitat de la innovació ciutadana, el Colaboratorio IC compta, per al seu desenvolupament, amb el compromís d’altres figures amb diferents tipus d’implicació.

Agents promotors

Són aquelles entitats que formen part activa de la comunitat i s’impliquen especialment en l’orientació i la gestió del Colaboratorio IC i passen a formar part del grup de coordinació d’aquest. A més, l’incorporen a la seua estratègia i pla d’acció i aporten recursos concrets per a desenvolupar-lo (temps de dedicació en la seua jornada laboral, recursos materials i serveis dels quals disposen, pressupost per a iniciatives concretes, organització d’alguna activitat…).

T’agradaria implicar-te com a agent promotor?

Actualmente los agentes promotores del Colaboratorio IC son:

Agents col·laboradors

Són aquelles entitats que, sense formar directament part de la comunitat, sí que tenen competències directes o transversals o exerceixen funcions relacionades amb àmbits que afecten la Innovació Ciutadana i, des d’ací, volen contribuir al fet que el col·laboratori IC implemente la seua missió. Poden ser, per exemple, administracions públiques, agències d’innovació, fundacions, universitats, centres d’investigació o empreses. La col·laboració es fa efectiva per mitjà de diferents tipus de vincles i aportacions en forma de recursos materials, financers, d’investigació o de comunicació; i/o l’accés a àmbits i relacions estratègiques per a la innovació ciutadana.

T’agradaria contribuir com a agent col·laborador?

Actualment, els agents col·laboradors del Colaboratorio IC són:

Beneficis

Per què sumar-te al Colaboratorio IC?

Què t’aporta sumar-te al Colaboratorio IC?

 • Formar part d’una comunitat diversa i activa entorn de la innovació ciutadana, amb capacitat de representació col·lectiva, d’interlocució i incidència en diferents àmbits temàtics i territorials.
 • Connectar amb altres agents afins, amb interessos comuns i perfils diversos, amb mirades, experiències i capacitats complementàries.
 • Sumar-te a la consolidació d’aliances ja existents i establir noves relacions amb agents estatals i internacionals.
 • Participar en la definició de reptes comuns i projectes desenvolupats entre agents que formen part del Colaboratorio IC.
 • Accedir a infraestructures, eines i altres recursos generats i/o compartits pel Colaboratorio IC.
 • Donar a conéixer les teues activitats i propostes en un marc d’interés compartit.
 • Compartir maneres de fer, aprenentatges i bones pràctiques.

Un muntó de beneficis comuns.
I, com més t’hi impliques, més retorns tindràs!

Funcionament

Una estructura oberta, participativa i dinàmica

El Colaboratorio IC no té una forma jurídica pròpia sinó que funciona de manera federada. Basa el seu desenvolupament en la confiança, el reconeixement, la reciprocitat i el suport mutu. Busquem implicar un nombre ampli i divers d’agents, als quals proposem formes i nivells de participació que afavorisquen un treball autogestionat, corresponsable i distribuït.

Sumar-te al Colaboratorio IC et permet participar i implicar-te en els seus òrgans de gestió, grups de treball, processos de presa de decisions, projectes concrets que s’activen, etc.

Diagrama funcionamiento

Comunitat IC

 • Composta per agents amb interés a formar part de l’ecosistema d’innovació ciutadana que volen connectar-se i assabentar-se dels avanços, però amb un nivell de compromís i implicació lax o puntual.
 • Celebra almenys dues trobades anuals del conjunt de la comunitat.
 • Hi ha diferents canals d’informació i participació que evolucionen a partir de les necessitats que hi haja.

Grup de Coordinació

 • Equip forma per persones a títol particular o com a representants d’organitzacions que formen part del Colaboratorio IC, tant des dels agents promotors com des del conjunt de la comunitat.
 • Assumeix tasques bàsiques de gestió, coordinació, secretaria tècnica, comunicació, dinamització de l’ecosistema…
 • Té un caràcter obert i voluntari, encara que una part de les seues funcions —si es disposa de recursos per a això— es podrà secundar en el treball de persones alliberades.
 • Es reuneix de manera periòdica, al menys cada 2 mesos.

Grups de treball

 • Grups estables o temporals, de caràcter obert, compostos per persones compromeses amb el desenvolupament de les tasques i les accions del grup.
 • Cada grup defineix el seu pla de treball i la seua operativa sobre la base dels seus objectius, el nombre de persones i les implicacions, la temporalitat o la disponibilitat d’altres recursos.
 • Té un funcionament adhocràtic i proposa almenys dos nivells d’implicació:

1. “Portar el timó”, coordinar, cuidar el procés i el compliment de les fites.

2. Acompanyar el procés i activar-se en moments o amb tasques concretes.

Recursos i finançament

Com se sosté el Colaboratorio IC?

Una part important del treball en el Colaboratorio IC es realitza amb la implicació voluntària i la contribució de recursos propis dels agents que el conformen. Això es concreta en:

 • Temps de dedicació en tasques desenvolupades en el col·laboratori IC (gestió, comunicació, redacció de propostes, suport tècnic…).
 • Proporcionar infraestructures i eines per a ús comú (servidors, streaming, eines col·laboratives…).
 • Serveis ja contractats per diferents agents de l’ecosistema, que puguen donar cobertura al Colaboratorio IC (per exemple per a traduccions, disseny, serveis tècnics, impremta, viatges…).
 • Partides pressupostàries destinades a cobrir despeses i contractacions vinculades al desenvolupament de projectes i/o funcions i serveis lligats al pla d’acció del Colaboratorio IC que excedisquen el compromís voluntari, per a evitar tendir a situacions que no siguen sostenibles o afavorisquen l’autoprecarització (per a tasques de coordinació, secretaria tècnica, tasques de gestió, facilitació i acompanyament, preparació de propostes, producció d’activitats, programació web, relatories…)..

NOTA: El Colaboratorio IC no té, de moment, una forma jurídica pròpia que li permeta sol·licitar o rebre finançament o altres recursos de manera directa, per la qual cosa la captació de recursos es fa mitjançant els agents promotors, sempre seguint criteris de transparència i sobre la base d’objectius i estratègies que s’acorden col·lectivament.

Suscríbete a nuestro boletín