Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /var/www/html/colaboratorioic.org/wp-includes/formatting.php on line 3506

Què

Articular en xarxa

El Colaboratorio IC obri un espai de trobada, connexió i acció, inclusiu i autoorganitzat, per a articular l’ecosistema d’innovació ciutadana (IC).

I VOLEM FER-HO AMB TU!

 • Colaboratorio. Grup de treball obert i distribuït, que col·labora i comparteix recursos per a desenvolupar processos i projectes amb objectius comuns.
 • Innovació ciutadana (IC). La implicació de les persones i comunitats afectades per reptes i necessitats diverses, en la coproducció de respostes o solucions significatives i creatives, adaptades a les seues realitats concretes.
 • Articular. Reconéixer, entendre, relacionar i organitzar les diferents parts per a construir una cosa conjuntament (xarxes, projectes, recursos compartits).
 • Ecosistema. Agents diversos i interdependents que comparteixen un mateix hàbitat.

El Colaboratorio IC naix compartint processos, aprenentatges i recursos amb agents i xarxes, principalment a Iberoamèrica i Europa.

JUNTES SOM MÉS FORTES!

Per a què

Reconéixer i visibilitzar

La innovació ciutadana fa temps que està madurant, estenent-se, posant-se a prova i aportant solucions. En la multiplicitat de formes i d’expressions que té, demostra la seua capacitat i eficàcia per a contribuir a abordar reptes i situacions en tots els àmbits de la vida, que, per la seua dimensió, complexitat i/o emergència, arriben a desbordar els mateixos sistemes institucionals, tecnocientífics i de mercat.

Sabem que la innovació ciutadana és determinant en les transformacions i transicions ineludibles que tenim per davant. Per això, necessitem aconseguir que siga més visible i reconeguda i que compte amb els suports i els recursos per a desenvoluparn-ne tot el potencial.

És important organitzar i activar l’ecosistema d’innovació amb el focus en la innovació ciutadana, tant en les seues pràctiques com en els resultats. Perquè, per a respondre als reptes actuals, necessitem un ecosistema actiu, ric i divers que implique la ciutadania.

Com

Reflexionar i proposar

El Colaboratorio IC promou i dona a conéixer la innovació ciutadana mitjançant processos d’intel·ligència col·lectiva que parteixen d’aquestes preguntes:

 • Com afavorim el desenvolupament i la sostenibilitat dels ecosistemes d’innovació ciutadana, la col·laboració i la hibridació entre agents diversos, així com l’escalatge i la transferència de les seues aportacions? Com connectem les diferents escales territorials i competencials per a compondre un sistema federat?
 • Com impulsem i estenem la innovació ciutadana com a pràctica continuada i quotidiana, més enllà dels moments excepcionals i d’emergència? Com la connectem amb la participació democràtica? Com la connectem amb la gent, amb les seues problemàtiques i els seus projectes de vida?
 • Com aconseguim les condicions i els recursos perquè la innovació ciutadana es convertisca en un element clau per a respondre als reptes i desafiaments que tenim per davant com a societat?
 • Com incorporem la lògica de la innovació ciutadana i els laboratoris a una xarxa més àmplia i diversificada d’equipaments locals com ara escoles, biblioteques, ambulatoris, centres culturals i comunitaris, poliesportius, telecentres, oficines d’ocupació…?
 • Com reivindiquem el rol de la innovació ciutadana com un àmbit específic del sistema de ciència, tecnologia i innovació? Com combinem la innovació ciutadana amb altres formes d’innovació com la social, l’oberta, la pública, la cultural o la digital?

Per a respondre a totes aquestes preguntes, apliquem les lògiques de la innovació ciutadana: la col·laboració en xarxa, la implicació dels subjectes afectats o la generació de respostes temptatives en forma de prototips.

Objectius

Fer costat, acompanyar i facilitar

L’objectiu principal del Colaboratorio IC és fer costat, acompanyar i facilitar l’articulació de l’ecosistema de la innovació ciutadana orientant la nostra acció a:

 • Identificar i visibilitzar els seus agents respectant la naturalesa diversa, complementària i corresponsable d’aquests.
 • Connectar i mobilitzar els agents, reforçar totes les coses positives que ja es fan i promoure la col·laboració i les relacions significatives, sostenibles i viables.
 • Desenvolupar acords i projectes concrects sobre reptes comuns.
 • Compartir i coproduir infraestructures, eines, metodologies i recursos que faciliten la col·laboració.
 • Augmentar i transferir la potència i els aprenentatges de la innovació ciutadana a diferents àmbits d’actuació sectorials i territorials.
 • Divulgar i sensibilitzar sobre la capacitat transformadora i cohesionadora de la innovació ciutadana i implicar-hi institucions, agents socials, mitjans de comunicació, etc.

Innovació Ciutadana

Una definició sempre oberta

La innovació ciutadana sorgeix de la implicació activa de la societat civil, de les persones i comunitats afectades i interessades en cada desafiament. Es coprodueix gràcies a la interacció d’agents diversos, hibridant el coneixement tècnic i expert amb l’amateur, l’experiencial i el vivencial. Cerca, col·lectivament, respostes que adopten tota mena de formats (serveis, productes, processos, polítiques…) que milloren la vida i l’entorn, i que, si funcionen, puguen desenvolupar-se també a una escala més gran i/o transferir-se a altres llocs.

Per al Colaboratorio IC, la innovació ciutadana és una etiqueta oberta, transversal, lliure de prejudicis, apropiable i adaptable des d’àmbits diversos com la cultura, la ciència, l’educació, el medi ambient, la salut, l’acció social, l’economia, l’esport, la tecnologia… S’enriqueix més com més s’amplia!

Social, oberta, pública, cultural i digital

La Innovació Ciutadana posa el focus en la incorporació de la societat civil en la cerca de respostes a reptes complexos; a més, posa en el centre els seus coneixements, experiències, prioritats o perspectives. La seua potència s’enriqueix i es reforça quan es complementa transversalment amb altres formes d’innovació, de la mateixa manera que aquestes altres formes ho fan quan incorporen el factor ciutadà.

 • Innovació Social: la cerca de solucions i millores significatives i en benefici comú, per a reptes i desafiaments relacionats amb qualsevol àmbit de la vida: salut, medi ambient, educació, models productius, alimentació, mobilitat, cures, desigualtats…
 • Innovació Oberta: la coproducció de nous coneixements i experiències de manera col·laborativa i distribuïda, gràcies a les lògiques de funcionament de la intel·ligència col·lectiva, el codi obert o l’ètica hacker, per a afavorir la cooperació i la transparència, així com allò que es pot escalar, replicar i transferir.
 • Innovació Pública: la generació de valor públic, tant per a renovar i enfortir el sistema públic (nous serveis, procediments, formes de participació…), com per a desenvolupar projectes transformadors des dels seus diferents àmbits de competència, en claus de col·laboració publicosocial.
 • Innovació Cultural: la creació de nous relats, significats, relacions o costums, mitjançant la imaginació, les arts i la creativitat, posant en qüestió i ampliant els nostres límits i convencions de manera experimental i assegurant l’extensió dels drets culturals per al conjunt de la ciutadania.
 • Innovació Digital: el desenvolupament ètic i tècnic d’entorns, eines i usos socials basats en tecnologies emergents (plataformes col·laboratives, internet de les coses, big data, fabricació digital, blockchain, intel·ligència artificial…), promovent la sobirania tecnològica i la superació de la bretxa digital

Marc Comú

Des d’una lògica de Quintuple Hèlix

La Innovació Ciutadana se situa en el marc de la innovació de Quintuple Hèlix,
que suposa la superació del model tradicional de Triple Hèlix (administració pública / centres de coneixement i recerca / empreses i professionals). Aquest model s’amplia primer amb la Quàdruple Hèlix, sumant competències, sabers i palanques des de la societat civil (ciutadania organitzada i no-organitzada) i incorpora també la Cinquena, això és, les condicions i particularitats del territori, el propi context situat en què es genera la innovació.

L’èxit de la innovació des de la Quintuple Hèlix es basa en la suma de diversitat i la complementarietat entre agents i a no fer un repartiment de rols parcel·lat entre les diferents hèlixs, sinó afavorir els fluxos, interaccions i relacions mixtes-híbrides entre elles. En aquest sentit és fonamental desplegar tot el potencial de la ciutadania com a agent co-productor d’innovació, que podria introduir canvis més disruptius en la manera d’abordar els processos d’innovació i de buscar i tal vegada aconseguir un altre tipus de resultats.

Quíntuple Hélice

Una rosquilla d’ODS

En el Colaboratorio IC prenem com a referència l’Economía Rosquilla que situa la innovació ciutadana en un marc ampli i de límits clars que proporcionen un espai segur i just per a la vida. El seu centre posa el límit en els Mínims Socials que cobrisquen les necessitats bàsiques de les persones; i, cap a l’exterior, el seu límit proposa un Llindar Ecològic per a aconseguir que les nostres accions tinguen un “impacte 0” en el planeta.

Economia de Rosquilla

Un mapa d’actuació que s’enriqueix quan s’hi incorporen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) l’Agenda 2030 de l’ONU. Des del col·laboratori IC subdividim els ODS en dos grups interrelacionats:

 1. ODS COMUNS, en els límits interior i exterior de la rosquilla, que han de ser presents en totes les nostres accions i que tenen a veure, d’una banda, amb els mínims socials (ODS 1 Fi de la pobresa, ODS 2 Fam zero i ODS 3 Salut i benestar), i, d’altra banda, amb el llindar ecològic (ODS 13 Acció pel clima, ODS 14 Vida submarina i ODS 15 Vida d’ecosistemes terrestres).
 2. ODS OPERATIUS (tots els ODS entre l’ODS 4 i l’ODS 12, a més de l’ODS 16), que ocupen el centre de la rosquilla i varien en funció dels interessos, els objectius i les intencions de cada projecte.

A més, de manera transversal opera l’ODS 17 centrat a establir aliances. I hi sumem un ODS+ Cultura per al canvi, que adopta la mirada antropològica de la cultura que fa la UNESCO.

Suscríbete a nuestro boletín